aduan kerosakan

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

           

Sub Unit Kuarters

Bahagian Khidmat Pengurusan

Tingkat 5 Bangunan SSAAS

40503 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan

           

Telefon : 03-5544 7711 / 5521 2432 / 2433 / 2434

Faksimili: 03-5521 2320