PENGUMUMAN

NOTIS MAKLUMAN 25 KM RADIUS
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2007
SEMUA PENGHUNI KUARTERS YANG DIHORMATI, PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2007 (MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN) DAN SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 2 TAHUN 2008 MULAI 1 APRIL 2014, BPH AKAN MENGUATKUASAKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.13 TAHUN 2007, PERATURAN MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN (KUARTERS) BAGI PENGHUNI YANG MEMBELI RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN SKIM PINJAMAN/PEMBIAYAAN PERUMAHAN KERAJAAN DALAM LINGKUNGAN 25 KILOMETER RADIUS DARI MERCU TANDA YANG DITETAPKAN. KEPADA PENGHUNI YANG TERLIBAT, DIMINTA MENGEMUKAKAN SALINAN PERJANJIAN JUAL BELI (SALES & PURCHASE AGREEMENT) UNTUK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT. SEKIAN, TERIMA KASIH. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN KUARTERS SUK NEGERI SELANGOR 31 JULAI 2013