PENGUMUMAN

Pegawai Teknikal yang boleh dihubungi jika terdapat aduan / maklumbalas segera berkaitan Rumah Kuarters Kerajaan Negeri Selangor
Untuk sebarang hal-hal kecemasan dan berkaitan dengan penyelenggaraan di Rumah Kuarters Kerajaan Negeri Selangor, beberapa orang Pegawai Teknikal Sub Unit Kuarters boleh dihubungi..

Untuk sebarang hal-hal kecemasan dan berkaitan dengan penyelenggaraan di Rumah Kuarters Kerajaan Negeri Selangor, beberapa orang Pegawai Teknikal Sub Unit Kuarters boleh dihubungi seperti berikut:

1. Encik Syed Muhammad Danial bin Syed Baharin (Penolong Jurutera - Awam)

  Telefon: 013-3139250

2. Encik Muhammad Nazli bin Sukamri (Penolong Jurutera - Mekanikal / Elektrik)

  Telefon: 016-4934648