PENGUMUMAN

Pegawai Teknikal yang boleh dihubungi jika terdapat aduan / maklumbalas segera berkaitan Rumah Kuarters Kerajaan Negeri Selangor
Untuk sebarang hal-hal kecemasan dan berkaitan dengan penyelenggaraan di Rumah Kuarters Kerajaan Negeri Selangor, beberapa orang Pegawai Teknikal Sub Unit Kuarters boleh dihubungi..

Untuk sebarang hal-hal kecemasan dan berkaitan dengan penyelenggaraan di Rumah Kuarters Kerajaan Negeri Selangor, beberapa orang Pegawai Teknikal Sub Unit Kuarters boleh dihubungi seperti berikut:

1. Encik Mohd Za'im bin Roslan (Penolong Jurutera - Awam)

  Telefon : 018-2244530

2. Encik Muhammad Nazli bin Sukamri (Penolong Jurutera Mekanikal/Elektrik)

  Telefon : 016-4934648